Bojleri su namijenjeni za zagrijavanje potrošne tople vode a mogu služiti i kao akumulatori energije u klasičnim i solarnim sistemima.Ogrjevni medij topla voda ili para predaju svoju toplinu posredstvom cijevnog grijača koji se izrađuje od bakarnih ili nehrđajućih čeličnih cijevi. U nedostatku ogrjevnog medija zagrijavanje se može izvesti električnom energijom uz ugradnju električnog grijača.

Bojleri se izrađuju u izvedbama:

1. Bojler sa cijevnim grijačem BC
2. Bojler sa elektro grijačem BE
3. Bojler sa kombinacijom cijevnog i elektro grijača BK

Grijači su montažno-demontažni što omogućava otvaranje posude za čišćenje ili popravku.

Bojleri su u standardnoj izvedbi predviđeni za rad sa tlakom 6 bara i temperaturom do 65 0C, ali se po potrebi mogu izraditi i za više zahtjeve. Materijal izrade je čelični lim sa karakteristikama prema propisima za izradu tlačnih posuda.

Površinska zaštita i testiranje na nepropusnost se radi u skladu sa tehničkim normativima i standardima za stabilne tlačne posude. Bojleri se izrađuju u vertikalnoj i horizontalnoj izvedbi sa svim potrebnim priključcima koji mogu biti u obliku nazuvnice ili prirubničkog spoja.