Cisterne i spremnici su namijenjeni za sakupljanje, prijevoz i skladištenje mlijeka. Izrađuju se kao jednokomorne ili višekomorne od nehrđajućeg čelika sa poliranim unutrašnjim površinama i ukrasno čepiranim vanjskim površinama. Cisterne se izrađuju sa postoljima podešenim za jednostavnu i brzu ugradnju na kamion ili prikolicu. Svaka komora na cisterni ili spremniku je opremljena ulaznim otvorom sa ozrakom i otvorom za ispust sa slavinom.

Uz svaku cisternu ili spremnik se izdaje certifikat o kvaliteti sa potrebnom atestno-tehničkom dokumentacijom.