Za potrebe medicinskih, farmaceutskih, laboratorijskih, kozmetičkih ili drugih tehnoloških procesa, zahtjeva se apsolutno čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Takva voda se dobiva postupkom demineralizacije. Demineralizator je uređaj koji se, u zavisnosti od kvaliteta napojne vode, sastoji od dvije ili više serijskih spojenih ionoizmenjivačkih kolona sa različitim ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli. ionoizmenjivačke smole u ovim kolonama se regeneriraju rastvorima solne kiseline (HCl) i natrij hidroksida (NaOH).

U standardnoj varijanti demineralizatori su dvokolonski i sastoje se od kationske i anionske kolone, a za dobivanje izuzetno čiste demineralizirane vode može se dodati i treća, tzv. “miješana” kolona, koja odstranjuje i preostale tragove elektrolita i podešava pH vrijednost na neutralnu.

Demineralizirana voda, pored procesne vode u kotlovskim postrojenjima se koristiti još i u:

  • U pripremi KGH voda ( grijanje, hlađenje)
  • proizvodnji kućne kemije,
  • u proizvodnji napitaka (sokova, gaziranih pića)
  • laboratorijima za pravljenje farmaceutskih preparata,
  • elektro industriji,

Kvaliteta sirove vode na ulazu u demineralizator mora biti najmanje jednak kvalitetu vode za piće. Temperatura ulazne vode se kreće u granicama +5°C do +50°C, dok radni tlak iznosi 6 bara.Ukoliko to nije slučaj, neophodno je instalirati odgovarajući pred tretman vode pre demineralizacije.

Omekšivač vode se sastoji od posude omekšivača kao i posuda za regenerant. Posude su cilindrične vertikalne, izrađene od čeličnog lima kvaliteta C.0361. U donjem djelu posude omekšivača ugrađena je perforirana ploča sa plastičnim diznama koje zadržavaju ionoizmenjivačku masu, a propuštaju vodu. Unutrašnje površine posuda su zaštićene od korozije ‘epoksi premazom’ atestiranim za prehrambenu industriju ili gumirane EBONIT gumom sa vulkanizacijom u autoklavu, a vanjske površine su obojene temeljnom i završnom bojom.