Spremnik za tekuća goriva je napravljen od lima Č. 0361, zaštićen s vanjske strane sa duplim premazom minija i ispitan vodenim pritiskom 2 bara. Priključci koji se nalaze na rezervoaru se izrađuju po JUS M.B6.306.

U dole navedenoj tabeli su dati osnovni podaci spremnika (veličine, gabariti, priključci). Po potrebi se može odstupiti od navedenog s tim što je isto potrebno navesti u narudžbi. Kod narudžbe treba navesti veličinu spremnika, a kod spremnika koji nisu obuhvaćeni tabelom, potrebna je dodatna skica sa svim mjerama, priključcima i vrstama materijala.