Ovi spremnici za propan-butan primjenjuju se kao izvor pogonske energije kod:

  • prijevoznih i stabilnih kotlovskih postrojenja
  • industrijskih objekata
  • objekata male privrede
  • poljoprivrednih objekata
  • stambenih zgrada i naselja
  • ugostiteljskih objekata i sl.

Za manju potrošnju vrši se direktno otplinjavanje plinske faze iz spremnika, a za veću potrošnju ugrađujemo isparivač ukapljenog naftnog plina.