Na podzemnim spremnicima ugrađuju se odonci (sedla) za postavljanje i spajanje spremnika na već pripremljen teren sa stopama za odonce.

Podzemni spremnici se konstruiraju i izrađuju u skladu sa pravilnikom za podzemne spremnike sl.list SFRJ br. 24/71.

Na spremnike za podzemnu ugradnju ugrađuje se hidroizolacija (hidroizolacijske traka) koja odgovara propisanoj kvaliteti. Kvaliteta hidroizolacije se ispituje na hidroneprobojnost (20.000 V). Dozvoljeno povezivanje više spremnika u cjelinu (plinski terminali).

Podzemni spremnici mogu biti opremljeni odgovarajućim priključcima i šahtama za pristup priključcima i kontrolnom otvoru. Posude se proizvode prema zahtjevu kupca a u skladu sa važećim standardima