Metacomm d.o.o. je snažna i uspješna kompanija, koja kroz unapređenje poslovanja i kvaliteta svojih proizvoda i usluga, teži ka stvaranju veće vrijednosti

Kao vodeći proizvođač posuda pod pritiskom na tržištu BiH, stalnim unapređivanjem svojih poslovnih procesa, pratimo sve zahtjeve korisnika opreme, te važeće europske standarde u oblasti procesne opreme, gasnih instalacija i naftne industrije.

Svojim dugogodišnjim ugledom i prepoznatljivim imidžom nastojimo zadržati trenutne pozicije na tržištima zemalja bivše Jugoslavije sa intencijom značajnijeg povećanja tržišnog učešća. Pored regionalnog prisutnosti , velike napore ulažemo u širenje naše prisutnosti na tržišta Europske Unije, Rusije i Sjeverne Afrike.
Kao aktivni sudionik u kreiranju privrednog razvoja zemlje, razumijemo i zadovoljavamo potrebe i očekivanja naših kupaca i korisnika.

Privredna suradnja sa Europskom Unijom je moguća samo prihvaćanjem tehničkih zahtjeva njenog unutarnjeg tržišta. Tehničke regulative, direktive i europski standardi diktiraju zahtjeve za sigurnost proizvoda i nalažu odgovornost proizvođaču za njihovo ispunjenje.

Krovni ciljevi kvaliteta za 2018.godinu

  • Nastojanje da je Kupca uvijek zadovoljan izvršenim poslom
  • Izgradnja stabilnih i dugoročnih odnosa s Kupcima i dobavljačima
  • Proizvodnja se organizira i provodi po međunarodno priznatim normama EN ISO 9001:2008,EN ISO 3834-2 i AD 2000 Merkblatt i propisima uz stalna poboljšanja
  • Motiviranje uposlenika
  • Teoretsko i praktično osposobljavanje uposlenika
  • Eventualna reklamacija Kupca je obaveza svih uposlenika
  • Redovno praćenje promjena normi i propisa za proizvode iz proizvodnog programa, pridržavanje propisa u pogledu zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša
  • Suradnja s lokalnom zajednicom
  • Unaprjeđenje statusa u vodećeg proizvođača tlačne opreme u regiji
  • Pozicioniranje u strukovnim i gospodarskim udruženjima (društvo za postupke zavarivanja; gospodarska komora i sl.) kao referentnog za konstrukciju i proizvodnju tlačne opreme.