Posude za amonijak imaju široku primjenu u postrojenjima kemijske industrije. Posuda je izrađena prema normativima i standardima za tlačne posude.

Pošalji upit