Ležeća izvedba

Posude za povrat kondenzata imaju široku primjenu na postrojenjima termotehnike. Posude su izrađene prema normativima i standardima za tlačne posude.