Namjenjeni su brodogradnji i služe za namotavanje užadi i lanaca. Izrađuju se od visoko kvalitetnih čelika koji se nakon obrade dodatno zaštićuju antikorozivnom zaštitom otpornu na slanu (morsku) vodu. Vitla se mogu izrađivati u različitim dimenzijama.