METACOMM doo može ponuditi izradu širokog spektra zavarenih konstrukcija za različite namjene. Konstrukcije se izrađuju od visokokvalitetnih čelika. Moguća je posebna termička obrada (temperature 600ºC) i dodatna mašinska obrada.

Zavarene konstrukcije mogu biti izrađene od različitih materijala.